Njoftim

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE NË DREJTORINË E KUJDESIT SOCIAL

Bazuar në nenin 64 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucioneve të pavarura”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 165, datë 02.03.2016 “ Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrative të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 111 datë 23.02.2018 “Për krijimin dhe funksionimin e fondit social“, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 150 datë 20.03.2019 “Për metodologjinë e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror”,  Bashkia Korçë do të fillojë proçedurat për plotësimin vendit vakant në Drejtorinë e Kujdesit Social, si më poshtë:

  • 1 Psikolog në Sektorin e Shërbimeve për Fëmijët me Aftësi Ndryshe në Drejtorinë e Kujdesit Social (me kohë të pjesshme)
read more
Restaurimi i shtëpisë muze të piktorit "Vangjush Mio"

Restaurimi i shtëpisë muze të piktorit "Vangjush Mio"

Muzetë frymëzojnë përmes eksperiencave që ata i dhurojnë vizitorëve, si dhe ruajnë identitetin dhe kulturën brenda çdo vepre që ekspozojnë. Krahas muzeve të shumtë që ka Korça, pa diskutim më unikët në Shqipëri, shtëpia e piktorit "Vangjush Mio" mbetet një nga pasuritë kulturore më të rëndësishme, tashmë përfituese e Bonusit të Rijetëzimit.

read more
Çakullimi i rrugëve të parcelave

Çakullimi i rrugëve të parcelave

Vazhdon puna për çakullimin e rrugëve të parcelave, për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Aktualisht po punohet në fshatin Dishnicë.

Fitorja e parë e këtij sezoni për vajzat e Skënderbeut

Fitorja e parë e këtij sezoni për vajzat e Skënderbeut

Fillimi i mbarë i sezonit të ri të kampionatit kombëtar të volejbollit për femra. Vajzat e Skënderbeut fituan 3 me 0 përballë Tiranës, në një ndeshje të fortë dhe me shumë emocione.

Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve

Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve

1 Tetori- Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve

Vëmendje, kujdes dhe mbështetje çdo ditë për të moshuarit në Korçë.

5 qendra për Moshën e Tretë, çdo ditë mirëpresin gjyshërit të cilët kalojnë atje një pjesë të ditës, duke konsumuar falas kafen dhe shtypin e ditës si edhe duke u argëtuar me aktivitete të ndryshme.

read more
Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, më i veçanti dhe një ndër më të vizituarit në Shqipëri, ekziston sot falë kontributit të jashtëzakonshëm të Theofan Popës, i cili me sakrifica dhe shumë dashuri shpëtoi nga shkatërrimi diktatorial me mijëra ikona dhe objektet të tjera liturgjike, me anë të të cilave shkruhet sot historia jonë e artit.

read more
Njoftim

Njoftim

Ndeshja e parë e këtij sezoni për vajzat kampione të ekipit të Skënderbeut, kundër ekipit të Tiranës.

Ju presim në pallatin e sportit "Tamara Nikolla", në një ndeshje që s'duhet humbur, datë 30 shtator, ora 17:00.

Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane.

Plani Vendor për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane.

Si qendër e një poli rajonal me rëndësi kombëtare në fokus të punës sonë për Korçën si qytet social, po punojmë për plotësimin e të gjitha nevojave dhe sfidave të këtyre komuniteteve si edhe ofrimin e shërbimeve të përmirësuara.

read more
Sezoni i ri i kampionatit kombëtar të volejbollit për femra

Sezoni i ri i kampionatit kombëtar të volejbollit për femra

Me objektivin e mbrojtjes së titullit kampion, fillon sezoni i ri i kampionatit kombëtar të volejbollit për femra.

read more
Asfaltimi i rrugëve në Voskop

Asfaltimi i rrugëve në Voskop

Vazhdojmë punën për transformimin e çdo fshati në Bashkinë Korçë. Në Voskop, ka përfunduar asfaltimi i dy rrugëve brenda fshatit.
Kryebashkiakja e Roskovecit, vizitë në Bashkinë Korçë

Kryebashkiakja e Roskovecit, vizitë në Bashkinë Korçë

Vizita e kryebashkiakes së Roskovecit, Znj. Majlinda Bufi, së bashku me stafin e saj, në Bashkinë Korçë.

Gjatë këtij takimi bashkitë shkëmbyen eksperiencën e punës, kryesisht sa i përket taksave dhe tarifave vendore, por edhe tema të tjera të cilat u diskutuan me këshilltarët e Këshillit Bashkiak.

Korça pedalon në Ditën pa Makina.

Korça pedalon në Ditën pa Makina.

Korça pedalon në Ditën pa Makina. Për një mjedis më të pastër, për një jetë më të shëndetshme.

Çiklistë profesionistë, si edhe çiklistë të rinj u bënë pjesë e garës çiklistike për kategorinë 63 km dhe 94 km, organizuar në kuadër të Ditës Ndërkombëtare pa Makina, duke përcjellë tek të gjithë mesazhin për të mbrojtur natyrën dhe mjedisin nga përdorimi masiv i automjeteve.

Konferenca Rajonale për Qytetet Inteligjente dhe të Gjelbra

Konferenca Rajonale për Qytetet Inteligjente dhe të Gjelbra

Konferenca Rajonale për Qytetet Inteligjente dhe të Gjelbra, organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Ambasada e USA në Shqipëri.

read more
Dita Ndërkombëtare pa Makina

Dita Ndërkombëtare pa Makina

KORÇA PEDALON, në Ditën Ndërkombëtare Pa Makina

Bashkia Korçë dhe Federata Shqiptare e Çiklistëve organizojnë garën çiklistike për kategorinë 63 km dhe 94 km, duke përcjellë tek të gjithë mesazhin për të mbrojtur natyrën dhe mjedisin nga përdorimi masiv i automjeteve.

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

në një nga degët e Fakultetit

të Ekonomisë.

 

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit për kadastres fiskale, vlerësimit dhe shërbimit të taksapaguesve, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit kategoria III.a/1.
read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

në një nga degët e Fakultetit të Ekonomisë.

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

  • 2 (dy) Specialistë për kadastren fiskale, vlerësimin dhe shërbimin e taksapaguesve në Sektorin e kadastres fiskale, vlerësimit dhe shërbimit të taksapaguesve  në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, në Drejtorinë e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Kontroll Territorit, kategoria  III.b.

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

  • 1 (një) Specialist për Mbrojtjen e të drejtave të Fëmijëve, në Sektorin e Shërbimeve Sociale, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria  III.b
read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane

Kategoria e pagës III.b

 

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut  VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve:

  • 1 (një) Specialist për Barazinë Gjinore në Sektorin e Shërbimeve Sociale në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria  III.b

 

read more
Shfaqje me kukulla

Shfaqje me kukulla

E diela e vogëlushëve

Shfaqja me kukulla "Borëbardha dhe shtatë xhuxhat". Përralla më e dashur për të gjithë fëmijët, solli në skenën e teatrit "Andon Z. Çajupi" shumë argëtim dhe emocione të bukura.

Festa e Rakisë

Festa e Rakisë

"Festa e Rakisë" në Boboshticë
 
Shijoni rakinë e famshme të manit, gatimet tradicionale, eksploroni natyrën e mrekullueshme, kaloni një fundjavë ndryshe në një prej festave lokale më të veçanta të Korçës. Ju presim më datë 24 shtator, ora 18:30, në fshatin Boboshticë.
 
Transporti falas, nisja para shkollës "Themistokli Gërmenji"
Hapet thirrja për anëtarët e Këshillit Vendor Rinor në Bashkinë Korçë

Hapet thirrja për anëtarët e Këshillit Vendor Rinor në Bashkinë Korçë

Hapet thirrja për anëtarët e Këshillit Vendor Rinor në Bashkinë Korçë. Të interesuarit të paraqesin dokumentacionin pranë Sportelit të Informacionit, Bashkia Korçë. Afati i aplikimit: 24.09.2022. 

SHKARKO Vendimi Nr.122

read more
Festa e lakrorit

Festa e lakrorit

FESTA E LAKRORIT- Një manifestim i bukur i traditës korçare, në fshatin Polenë. Atmosferë festive me lakrorin e pjekur në saç, gatime të tjera tradicionale dhe muzikën e bukur të Korçës.

Kampi veror "Miqësia"

Kampi veror "Miqësia"

Kampi veror "Miqësia" zhvillohet për të 15-in vit radhazi në Korçë, me një program dedikuar tërësisht fëmijëve, me qëllim socializimin dhe edukimin e tyre.

read more

Latest News

Buxheti për Qytetarin 2022-2024 Bashkia Korçë 26-01-2022
Buxheti për Qytetarin 2022-2024 i Bashkisë Korçë, i hartuar nga ekspertët e Bashki të Forta në bashkëpunim me zyrën e Financës.    SHKARKO DOKUMENTIN PDF    
Në gatishmëri për të përballuar situatën nga zjarret 08-08-2021
Në gatishmëri për të përballuar situatën e paraqitur nga zjarri i sotëm në Voskopojë. Forcat e ushtrisë së bashku më shërbimin zjarrfikës dhe punonjësit e bashkisë, janë duke punuar në terren për normalizmin e situatës.
Liriku Skënder Rusi, vlerësohet me titulli "Qytetar Nderi" 15-07-2021
Këshilli Bashkiak vlerëson me titullin "Qytetar Nderi" lirikun Skënder Rusi, në 69- vjetorin e lindjes. Për kontributin e tij të vyer si një poet që kaq shumë e deshi dhe i dha Korçës.
Korça Innovation & Technology Hub 10-04-2021
Hapet për herë të parë në Korçë qendra më e madhe inovative dhe teknologjike ne rajon.
Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve 08-03-2021
Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltareve është një grup informal i Aleancave të Këshilltareve të Bashkive, në të cilat janë krijuar dhe funksionojnë duke nisur nga 8 marsi i vitit 2018.  Aleanca Video
BEHU PRONAR I TOKES TENDE 03-10-2018
SHKARKO MATERIALIN E AMTP