E Martë 22 Korrik 2014
Ndodheni këtu: Faqja e parë » Biznesi » Licensimi »
  Licensimi

Autorizim për pikat e tregëtimit me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndve djegëse dhe bombulave të gazit

Lejë për ushtrim aktiviteti kantinë (Fast-Food)

Lejë për ekspozim malli jashtë dyqanit

Lejë për ushtrim aktiviteti tej kohës normale ­

Lejë për parkim të rezervuar

Lejë për vendosje reklame

Lejë për zënie të hapësirës publike

Lejë për shërbim me tavolina jashtë lokalit

Lejë për ushtrim veprimtarie ekonomike

Liçense për agjensi transporti udhëtarësh

Liçensë për agjensi udhëtarësh (përsëritje e dokumentit)

Liçencë për Transportin e Udhetarëve në Linja të Rregullta Ndërqytetës

Liçencë për Transport Malli për të Tretë dhe me Qera Brenda Vendit (për herë të parë)

Liçensë për transportin malli për të tretë dhe me qera brenda vendit (për përsëritjen e veprimtarisë)

Liçencë për Transportin e Udhetarëve në Linja të Rregullta Qytetese (për përsëritje veprimtarie)

Liçensë për Transportin e Udhetarëve në Linja të Rregullta Rrethqytetëse (për herë të parë)

Për Transportin e Udhetarëve në Linja të Rregullta Qytetese (për herë tëparë)

Liçencë për Trasnportin e Udhetarëve në Linja të Rregullta Rrethqytetëse (për përsëritje veprimtarie)

Për Transportin e Udhetarëve në Linja të Rregullta Ndërqytetëse (për herë të parë)

Çertifikate për Transport Malli për Llogari të Vet Brenda Vendit

­Bookmark and Share
KËRKONI
 
Revista e BashkiseLexoni ne Arkivë