Profili Ekonomik

Ekonomia e Korçës mbështet kryesisht në industrinë lehtë, ndërtim, tregti dhe shërbime, sektorë të cilët janë dhe punësuesit më të mëdhenj vendorë. Turizmi ka filluar të konsolidohet, kryesisht duke shfrytëzuar ambientet dhe objektet kulturore, si dhe bukuritë natyrore te zonave përreth. Rehabilitimi i rrugëve që lidhin pikat e afërta kufitare me Greqinë dhe Maqedoninë ka lehtësuar lidhjen e Korçës me hapësirat ekonomike kombëtare dhe ndërkombëtare përgjatë Korridorit VIII. Biznesi i Korçës ka një mundësi të vërtetë t’u bërë aktiv në tregun kombëtar dhe atë ndër-rajonal ballkanik. Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë (MTL) me vendet e tjera Ballkanit do t’i përmirësojnë klimën ekonomike pasi bizneset po përgatiten të përmbushin nevojat që të konkurrojnë me vendet fqinje. Për momentin, MTL-të janë ratifikuar me Bullgarinë, Kroacinë, Maqedoninë, Serbinë, Rumaninë, Bosnjën dhe Hercegovinën, dhe Moldavinë.

Ndërtimi

Në Korçë operojnë aktualisht  34 kompani ndërtimi disa prej të cilave kanë ngritur struktura të mirëorganizuara e që po zhvillojnë marrëdhënie biznesi me kompanitë ndërkombëtare. Kjo industri është mjaft dinamike dhe ka një potencial të madh për rritje të mëtejshme duke marrë parasysh edhe nevojën në rritje për ambiente biznesi dhe strehimi, lëvizjet demografike nga fshati në qytet, emigrantët që përbëjnë një treg potencial për këtë sektor si dhe ndërtimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës publike.

Konfeksionet

Ky sektor përbën rreth 33 % të ekonomisë së rajonit. Tradicionalisht industria është dominuar nga trikotazhi dhe prodhimi i qilimave dhe tani ka numrin më të madh të ndërmarrjeve dhe të punësuarve (midis 4.500 dhe 5.000, kryesisht gra). Ndërmarrjet më të shumta janë me sipërmarrje të përbashkëta me biznese greke. Aktualisht lënda e parë për prodhimin e artikujve kryesisht importohet. Në tregun vendor ka një potencial shumë të madh për zgjerimin e këtij sektori prodhimi.

Agrobiznesi

Korça është aktualisht epiqendër e industrisë përpunuese të prodhimeve bujqësore që ofrohen nga zona përreth qytetit dhe ka aktualisht një nga grupet më të mëdha të bizneseve të përpunimit ushqimor në vend për prodhimin e miellit, sheqerit, mishit, sallameve, prodhimeve të bulmetit dhe pijeve, si edhe përpunimit të kërmijve.
Perspektivat e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla të agrobiznesit janë të mëdha si rrjedhojë e madhësisë dhe rëndësisë së sektorit bujqësor në Rrethin e Korçës. Korça zë vendin e dytë në vend për sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore, që e bën kështu aktualisht bujqësinë sektorin më të rëndësishëm të ekonomisë së vet, e cila zë 32 për qind të ardhurave të përgjithshme. Pllaja mbi të cilën qëndron qyteti është shumë pjellore dhe është një nga zonat kryesore në Shqipëri për rritjen e grurit. Një avantazh i madh i zonës është përqindja e lartë e produkte të rritura në mënyrë organike.
Rritja e numrit të biznese të këtij sektori është një nga prioritetet e shprehura në strategjinë e zhvillimit ekonomik të Bashkisë.

Turizmi

Potencialet për zhvillimin e turizmit në Korçë dhe rrethinat e saj janë shumë të mëdha për shkak të pasurive historike, kulturore dhe natyrore. Mijëvjeçarët e historisë dhe kulturës kanë krijuar një vend tërheqës dhe interesant për t’u vizituar. Korça përmendet si një kështjellë që në vitin 1280 dhe në vitin 1431 ajo përmendet në dokumente si një kala e banuar. Mbas vitit 1484 qyteti i Korçës filloi të zgjerohej dhe zhvillohej me tiparet e një qendre urbane dhe qendër e zonës. Qyteti ka qenë pjesë e shkëmbimeve kulturore dhe tregtare me perandorinë bizantine dhe me civilizimin Grek. Qyteti është banuar që në kohët e hershme, mbetjet neolitike tregojnë popullimin e qytetit 6.000 vjet më parë. Përveç gjetjeve të veta arkeologjike, Korça është e njohur në Ballkan për mundësinë e përdorimit të natyrës, veçanërisht në zonat përreth, duke e bërë atë një vend të shkëlqyer për ekskursionistët, dashamirët e natyrës, botanistët dhe zoologët.
Në perëndim të Korçës ndodhet Voskopoja, një vend tërheqës për turistët, sepse është streha e shumë kishave dhe manastireve bizantine. Në fshatin e Mborjes (3 km larg Korçës) ndodhet një nga kishat më të vjetra në vend që daton vitin 1390, por që është ngritur mbi rrënojat e një kishe akoma më të vjetër që daton në shekullin IV. Dy fshatra të tjerë të afërt, Kamenica dhe Barçi strehojnë gjetje
të ndryshme arkeologjike që përfshijnë edhe tumuli (kodërvarret) që datojnë në Epokën e Bronzit. Fshatrat e afërt si Boboshtica ofrojnë varietete vendase të rrushit e frutave të tjera, që përdoret për prodhimin e verës dhe rakisë (rakia e manit është një shembull i shkëlqyer). Së fundmi Korça po shihet si një destinacion turistik gjatë fundjavave. Organizimi i aktiviteteve të shumta artistiko-kulturore, festat e larmishme që synojnë dhe rigjallërimin e traditave të vjetra korçare, panairet, lokalet me muzikë live etj po e përforcojnë akoma më tepër idenë se në Korçë mund të kalosh një fundjavë të këndshme.
Për më tepër sasia dhe cilësia e ambienteve dhe kapaciteteve akomoduese në Korçë është përmirësuar dukshëm vitet e fundit. Agjencitë e udhëtimeve dhe ato turistike janë tashme aktive dhe mbulojnë mjaft shërbime për vizitorët dhe turistët.
back