“Albamono”- Festivali i Monodramës në Korçë

Mbledhja e Këshillit Bashkiak

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK

KORÇË

                                                                                                                                 Korçë më 25.05.2016

 

  LAJMËRIM   

Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

 

Lajmërohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë se ditën e Martë , datë 31 Maj 2016, ora 1400, në sallën e Bashkisë (ish Gjykata) do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite:

 

read more

Njoftim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Nr.____.prot Korçë më ____/03/2016

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, kategoria III.a/1

read more

Takim publik në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor

Në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor, ju ftojmë ditën e enjte, ora 14:00, në bibliotekën e qytetit “Thimi Mitko”, në dëgjesën publike të rradhës me temë “Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë”. 
Prania dhe mendimi juaj janë të rëndësishëm !
Ju mirëpresim !

back