E Hënë 1 Shtator 2014
Ndodheni këtu: Faqja e parë » Programet »


  Korca Shpirti i Tradites

korca_shpirti_i_traditesProgrami “Shpirti i traditës” vjen si një konceptim i ri i kultivimit dhe përçimit të traditës së qytetit në aspekte të ndryshme, sepse vetë qyteti i Korçës konsiderohet si një nga qytetet me një spektër të gjerë artistik e kulturor që e ka zanafillën prej shekujsh dhe që ka nevojë të rimëkëmbet dhe të marrë famën e dikurshme.


  Qyteti mbeshtet te Rinjte

qyteti_mbeshtet_te_rinjteProgrami “Qyteti mbështet të rinjtë” përbën dhe një nga programet më ambicioze të Bashkisë dhe ka si synim përfshirjen e të rinjve në projektet lokale si një forcë gjeneruese të ideve, si pjesë e fuqishme për zhvillimin aktual dhe si një shtysë promotore për te ardhmen. Njëkohësisht ky program nëpërmjet projekteve që ai përmbledh synon në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të kësaj grupmoshe, nëpërmjet angazhimit aktiv dhe konkret të saj.


  Qyteti per femijet

qyteti_per_femijetProgrami “Qyteti për fëmijet” si një nismë e re e bashkisë synon që nëpërmjet implementimit të projekteve të ndryshme të gjallëroje dhe përmirësoje cilësinë e jetës për fëmijët, duke i angazhuar ata në aktivitete kreatve dhe edukative me tematikë social-kulturore-sportive. Disa nga projektet në kuadër të këtij programi janë:


  Qyteti Social

qyteti_socialProgrami “Qyteti Social” u vjen në ndihmë shtresave në nevojë në ofrimin e shërbimeve dhe në dhënien e ndihmesave materiale me qëllim zbutjen e varfërisë dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme me karakter social dhe ekonomik. Ky program ka si përfitues shtresa komunitare si: të moshuarit, familjet e varfra dhe fëmijët jetimë. Disa projekte në kuadër të këtij programi janë:


  e-City

e_cityProgrami “E-City” është një nismë e re e Bashkisë, me qëllim aplikimin e teknologjive të informimit (IT) për të rinjtë në format e shtimit të numrit të kompjuterave në shkolla dhe përdorimit të tyre, aplikimit të internetit falas, mësimit online, etj. Ky program përfshin projektet në vijim:


  Bashkia per qytetaret

bashki_per_qytetaretProgrami “Bashkia për qytetarët” sjell projekte që synojnë përmirësimin e shërbimeve nga pushteti lokal ndaj qytetarëve, mënyrat e reja efektive të informimit qytetar, rritjen e cilësisë së këtyre shërbimeve dhe të qenurit sa me afër publikut. Në kuadër të këtij programi merr rëndësi implementimi i projekteve të mëposhtme:


  Sport per te Gjithe

sporti_per_te_gjitheProgrami “Sporti për të gjithë” ka si synim përmirësimin e nivelit të sporteve të ndryshme, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të ndryshme, kampionateve dhe lojërave  rinore, në natyrë dhe mjedise të mbyllura. Gjithashtu ai synon promovimin e sporteve të reja dhe futjen e kulturës sportive tek grupmoshat e reja, si një element i domosdoshëm për një fizik

Bookmark and Share
KËRKONI
 
Revista e BashkiseLexoni ne Arkivë