MBLEDHJA E KESHILLIT BASHKIAK 4 maj 2010

Diten e marte, date 04.05.2010, ora 9.00 ne Biblioteken "Thimi Mitko" Korce do te zhvillohet Mbledhja e Keshillit te Bashkise Korce me kete
Rend dite:
Mbi dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 1-30 Prill 2010.
Dhenie titulli "qytetar nderi i qytetit te Korces" per z.Ylber Merdani.
Dhenie titulli "qytetar nderi i qytetit te Korces" per znj.Andromaqi Gjergji.
Dhenie qytetare nderi per znj. Dhora Leka.
Dhenie qytetare nderi pas vdekje per znj.Jorgjia Filce Truja.
Dhenie e medaljes "Emblema e arte e qytetit " per znj.Gianna Pierdomenico.
Mbi detajimin e investimeve ne infrastukturen rrugore per vitin 2010.
Mbi programin buxhetor afatmesem (PBA) 2011 – 2013 per Bashkine Korce.
Per miratimin e marreveshjes per sistemin e ndricimit te stadiumit Skenderbeu
Per disa ndryshime ne VKB nr 25,date 14.04.2010 " Per percaktimin e investimeve per grantet konkuruese per vitin 2010".
Per miratimin per kalimin ne privatizim te banesave shteterore.
Alokim fondi per blerje stolash dekorative.
Per miratim fondi per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike.
Miratim projektesh dhe rishperndarje fondi per disa projekte te miratuara.
Mbi miratimin e fondit per zhvillimin e Shoqerise Civile dhe Angazhimin Qytetar Korce.
Per nje shtese ne vendimin nr.51,date 19.07.2007 "Rregullorja e qarkullimit te automjeteve dhe mjeteve te tjera ne qytetin e Korces".
Per nxjerrjen jashte perdorimit te materialeve te inventarit ekonomik dhe atij te imet.
Per riemerimin e ekspertit kontabel te autorizuar ne " Korca 2008" SH.A. per vitin 2009. (+ informacion per aktivitetin e shoqerise,doreheqja e administratorit).
Te ndryshme
back